Formål

Foreningens formål er at fremme branchens og medlemmernes fælles interesser bedst muligt, herunder i særlig grad at varetage branchens interesser på følgende områder.

• Omdelernes arbejdsforhold, herunder sikkerhed m.v.
• Følge og evt. levere input til ny lovgivning
• Følge og evt. levere input til nye regler og tiltag fra offentlige myndigheder
• Følge konkurrencesituationen for at sikre at statslige selskaber ikke får eller bruger
  statsmidler på konkurrenceområderne
• Holde kontakt til andre brancher, og deres organisationer
• Brancheforeningen er ikke aftalepartner i nogen form for løn- eller ansættelsesaftaler