Om levering

Vigtigt:
Allerede ved planlægningen at kontakte distributørerne, for at få afklaret alle forhold omkring pakning, levering og leveringstider af den aktuelle tryksag, evt. også om reglerne for sampak/indstik, tælleoplag, dybtrykte tryksager m.v., idet nedenstående kun er vejledende.Høj distributionskvalitet forudsætter, at kunden levere sine tryksager rettidigt og kundens tryksager overholder de af Brancheforeningen fastsatte krav til tryksagernes beskaffenhed og pakning, jf. nedenstående.
For sen levering og/eller mangelfuld levering af tryksager vil forrykke distributionsperioden.Som minimum skal kunden altid overholde nedenstående. Af den tilsendte ordrebekræftelse vil altid fremgå de for ordren aktuelle konditioner som den enkelte distributør kræver, for at overholde distributionstidspunkter og kvalitet.

 

Leveringstidspunkt:
8 dage før første distributionsdag, se altid ordrebekræftelsen.Leveringssted:
Normalt max. 2 leveringssteder, se altid ordrebekræftelsenMål og format:
Tryksagerne skal, hvis intet andet er aftalt, leveres plano, med mindre de overskrider nedenstående mål.

 

   Tryksagens mål i mm Vægt i gram Papirkvalitet
Minimum 105 x 148 x 0,2 Ingen 80 g/m2 v. enkeltark
Maksimum 395 x 284 x 5 200 g Ingen

Foliering:
Folierede forsendelser til maskinpak skal altid testes inden aftale om distribution kan indgås.

Bundtning:
Tryksagerne skal være optalt i nøjagtige og ensartede bundter, og må maksimalt veje 10 kg. pr. bundt og indeholde 500 stk. Hvert bundt skal være krydsomsnøret.

Paller:
Tryksagerne skal altid leveres på EUR-paller, og pakkes indenfor pallekant.

Kan ikke distribueres:
I henhold til politivedtægten og straffeloven kan afsender/distributør idømmes straf i tilfælde af forsætlig eller uagtsom medvirken til udbredelse af anstødeligt materiale, ringeagtsytringer, utugtige – eller diskriminerende reklamer, eller lignende der med rette kan støde modtagerne.