Formål

Foreningens formål er at fremme branchens og medlemmernes fælles interesser bedst muligt, herunder i særlig grad at varetage branchens interesser på følgende områder.

  • Omdelernes arbejdsforhold, herunder sikkerhed m.v.
  • Følge og evt. levere input til ny lovgivning
  • Følge og evt. levere input til nye regler og tiltag fra offentlige myndigheder
  • Følge konkurrencesituationen for at sikre at statslige selskaber ikke får eller bruger
    statsmidler på konkurrenceområderne
  • Holde kontakt til andre brancher, og deres organisationer
  • Brancheforeningen er ikke aftalepartner i nogen form for løn- eller ansættelsesaftaler

Reklamationer

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke har modtaget reklamer og aviser, eller at du har modtaget, selvom du har et Nej Tak til Reklamer/gratisaviser.

Uanset årsagen til reklamationen, kan du klikke på “Læs mere”, og udfylde den elektroniske formular.

Brancheforeningen vil derefter sende din reklamation videre til rette vedkommende, således at du fremover modtager korrekt.