Modtager

Som forbruger kan du vælge at sige Nej tak til tryksager og ugeaviser. Du kan også vælge at modtage udvalgte tryksager med NejTak+.

Om Nej tak til reklamer

På private adresser har du to muligheder for at afvise modtagelse af adresseløse forsendelser.

Reklamer – Nej Tak

Hvis du vil være fri for at modtage reklamer men stadig få den lokale ugeavis mv., så tilmeld dig ordningen, Reklamer, Nej tak.

Reklamer og gratisaviser, nej tak

Hvis du vil være helt fri for at modtage lokale ugeaviser mv., så tilmeld dig ordningen, Reklamer og gratisaviser, Nej tak.

Forsendelser der ikke er omfattet

Selvom du har tilmeldt dig Reklamer, nej tak, er der materiale, som ikke er omfattet af ordningen. Du vil fortsat modtage:

  • Information fra stat, kommune eller region
  • Materiale fra politiske partier
  • Indsamlings- eller oplysningsmaterialer fra velgørende foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer
  • Kirkeblade eller lignende religiøse institutioner
  • Information af almen samfundsmæssig interesse, fx fra vandværket, hvis det lukker for vandet i en periode.

Tilmeld og frameld Nej tak

Vil du tilmelde dig Nej tak til reklamer eller Nej tak til reklamer og gratisaviser? Eller vil du afmelde dig igen? Måske har du brug for et nyt mærke til din postkasse?

Aviser i brevsprække

Sig ja tak til det vigtige med NejTak+

Med NejTak+ kan du vælge de reklamer, som du ønsker at modtage. Også selvom du har sagt Nej tak til Reklamer. På den måde får du kun de reklamer og kataloger, du selv ønsker at få.

Reklamation

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke har modtaget reklamer og aviser. Eller at du har modtaget tryksager, selvom du har sagt Nej tak til reklamer/gratisaviser.

Uanset årsagen kan du foretage en reklamation med den elektroniske formular her. Vi sender din reklamation videre til rette vedkommende.

Læs mere

Brevkasseanlæg

Er du i tvivl om regler og muligheder for opsætning af brevkasseanlæg i etageejendomme? Læs mere her eller kontakt PostNord Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30.