Om brancheforeningen

Administration og bestyrelse

Det Nordjyske Mediehus

Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby
Steen Bjørnbæk Steffensen
Send mail 
T: 99 35 35 35

Sjællandske Medier A/S
Ahlgade 1 C, 4300 Holbæk
Niels Grinsted
Send mail
T: 88 88 43 87

 

Samdi A/S
Østergade 25, 7400 Herning
Vagn Kristensen
Send mail
T: 96 26 37 00

FK Distribution FYN P/S
Ryttermarken 4 B, 5700 Svendborg
Bente Sternberg
Send mail 
T: 43 43 99 00

FK Distribution A/S
Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup
Lasse Brodt
Send mail 
T: 43 43 99 00

Formål

Vores formål er at fremme branchens og medlemmernes fælles interesser bedst muligt, herunder i særlig grad at varetage branchens interesser på følgende områder:

  • Omdelernes arbejdsforhold, herunder sikkerhed m.v.
  • Følge og evt. levere input til ny lovgivning
  • Følge og evt. levere input til nye regler og tiltag fra offentlige myndigheder
  • Følge konkurrencesituationen for at sikre at statslige selskaber ikke får eller bruger
    statsmidler på konkurrenceområderne
  • Holde kontakt til andre brancher, og deres organisationer
  • Brancheforeningen er ikke aftalepartner i nogen form for løn- eller ansættelsesaftaler

Kodeks

For at højne branchens faglige niveau og omdømme har vi vedtaget en række standarder for alle medlemmer.

Vedtægter

Om brancheforeningens formål, regler for medlemskab og kontingent, generalforsamling og stemmeret m.v.

Medlemskartotek

Overblik over alle medlemmer af Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder.

Privatlivspolitik

Hos Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder behandler vi dine personoplysninger med den største forsigtighed efter de gældende regler.